Trenérské vedení

V rámci TJ STADION BRNO je pro sezónu 2018/2019 evidováno deset smluvních trenérů:

 

Beránková Kateřina, Mgr.                                                                              Ducháčková Hana                                                                      
Knothová Alena, PhDr. Knotková Barbora
Kratěnová Lucie Nekužová Eva, Ing.
Starec Petr, PaeDr., Ph.D. Skotalová Pavla
Žilková Hrázská Gabriela, Mgr., Ph.D.

 (web)

Zbožínková Barbara
   

 

Příprava na suchu

 

Brůžičková Eva, Bc. (fyzioterapie, rehabilitace)

Mrkvička Vladimír (balet)

Pinkavová Alena (speciální gymnastická příprava)

Rosypka Jozef (taneční příprava)

Vincour Jindřich (balet, pohybová příprava pro kurz dětí a dospělých)

 

 

 

 

Výbor TJ ustanovil trenérsko-metodický realizační tým.

V souvislosti se zaměřením se na zabezpečení výkonnostní a vrcholové sportovní přípravy v TJ ustanovil výbor TJ v květnu 2016 strukturu trenérsko-metodického realizačního týmu (TMT), který bude odpovídat za realizaci koncepčního přístupu v přípravě závodníků TJ (včetně suché přípravy), podporu výkonnostního růstu, stejně jako za zabezpečení kvalifikovaného trenérského vedení tréninkového a závodního procesu.