Trenérské vedení, trenérsko-metodický tým

Trenérské vedení

V rámci TJ STADION BRNO je pro sezónu 2021/2022 evidováno jedenáct smluvních trenérů:

 

Beránková Kateřina, Mgr. Ducháčková Hana                                                                      
Knotková Barbora Kratěnová Lucie
                        Nekužová Eva, Ing. Sedlmajer Marek
Starec Petr, PaedDr., Ph.D. Skotalová Pavla
Žilková Hrázská Gabriela, Mgr., Ph.D.

 (web)

Zbožínková Barbara
  Sedlmajer Yukiko   

 

Příprava na suchu

 

Pinkavová Alena a Pinkava František (speciální gymnastická příprava, pohybová příprava pro kurz dětí)

Popov Alexander (balet)

Popov Smejkalová Andrea (balet)

Rosypka Jozef (taneční příprava, kondiční příprava)

TŠ Sneaker (taneční příprava)

Vincour Jindřich (balet, pohybová příprava pro kurz dospělých) 

Gajdošík Nikolas, Mgr. et Mgr.  (kondiční trénink) 

Prášková Kateřina, Bc.  (balet) 

 

 

 

Trenérsko-metodický tým

Výbor TJ ustanovil trenérsko-metodický realizační tým.

V souvislosti se zaměřením se na zabezpečení výkonnostní a vrcholové sportovní přípravy v TJ ustanovil výbor TJ v květnu 2016 strukturu trenérsko-metodického realizačního týmu (TMT), který bude odpovídat za realizaci koncepčního přístupu v přípravě závodníků TJ (včetně suché přípravy), podporu výkonnostního růstu, stejně jako za zabezpečení kvalifikovaného trenérského vedení tréninkového a závodního procesu.