Dotace

TJ STADION BRNO z. s. finančně zajištuje svojí hlavní (= neziskovou) činnost, tzn. krasobruslení, z těchto zdrojů:
- spolufinancováním osobami tuto činnost využívajícími (= členové TJ a závodníci, resp. jejich zákonní zástupci)
- z vlastní činnosti vedlejší (= hospodářské)
- z veřejných zdrojů (= dotací)

V roce 2024 zajistila TJ od veřejných subjektů tyto dotační prostředky (průběžně):

 • MMB (provoz a opravy; činnost) - 3 342,00 tis. Kč
 • NSA (program "Můj klub") -  
 • JMK (rekonstrukce a opravy; činnost) - 
 • MČ Brno-střed - 


V roce 2023 zajistila TJ od veřejných subjektů tyto dotační prostředky:

 • MMB (provoz a opravy; činnost) - 3 570,00 tis. Kč
 • NSA (program "Můj klub") - 161,088 tis. Kč
 • JMK (rekonstrukce a opravy; činnost) - 303,75 tis. Kč
 • MČ Brno-střed - 20,00 tis. Kč
 • Individuální dotace na nákup rolby (MMB + JMK) - 2 500 tis Kč + 100 tis. Kč

V roce 2022 zajistila TJ od veřejných subjektů tyto dotační prostředky:

 • MMB (provoz, činnost, opravy) - 2 430,00 tis. Kč
 • NSA (program "Můj klub") - 139,95 tis. Kč
 • JMK (opravy a údržba) - 180,00 tis. Kč
 • MČ Brno-střed - 20,00 tis. Kč
 • Dodatečně NSA na provoz a údržbu sportovišť 1 564,71 tis. Kč.  

V roce 2021 zajistila TJ od veřejných subjektů tyto dotační prostředky:

 • MMB (provoz, činnost, opravy) - 1 735,00 tis. Kč
 • NSA (program "Můj klub") - 164,65 tis. Kč
 • JMK (činnost a opravy, údržba) - 232,00 tis. Kč
 • MČ Brno-střed - 30,00 tis. Kč

Mimořádně se podařilo zajistit dotaci od NSA na provoz a údržbu sportovišť 2 118,75 tis. Kč. 

V roce 2020 zajistila TJ od veřejných subjektů tyto dotační prostředky:

 • MMB (provoz, činnost, opravy a investice) - 1 000,00 tis. Kč (vratka 30 tis. Kč za neuskuteč. závod)
 • MŠMT (program "Můj klub") - 165,60 tis. Kč
 • ČKS (příspěvek z programu Organizace sportu MŠMT) - 99,60 tis. Kč
 • JMK (činnost) - 46,70 tis. Kč
 • NSA (provoz sportovišť) - 169,50 tis. Kč
 • MČ Brno-střed (kurzy pro handicapované) - 13,00 tis. Kč

Mimořádně se podařilo zajistit dotaci od MMB na demontáž a montáž nových mantinelů 950,00 tis. Kč.

V roce 2019 zajistila TJ od veřejných subjektů tyto dotační prostředky:

 • MMB (provoz, činnost, opravy a investice, led. plochy) - 1 081,00 tis. Kč
 • MŠMT (program "Můj klub") - 167,00 tis. Kč
 • ČKS (příspěvek z programu Organizace sportu MŠMT) - 86,10 tis. Kč
 • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované) - 64,00 tis. Kč
 • JMK (oprava a údržba) - 150,00 tis. Kč
 • JMK (podpora výkonnostního a vrcholového sportu) - 70,00 tis. Kč
 • JMK (podpora individuálních sportovců v JMK) - 19,50 tis. Kč (vratka 11,5 tis. Kč)

Mimořádně se podařilo zajistit investiční dotaci od MMB na výměnu VZT - 1 800, tis. Kč

V roce 2018 zajistila TJ od veřejných subjektů tyto dotační prostředky:

 • MMB (provoz, činnost, opravy a investice) - 1 000,50 tis. Kč
 • MŠMT (program "Můj klub") - 133,00 tis. Kč
 • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované) - 57,00 tis. Kč

V roce 2017 zajistila TJ od veřejných subjektů tyto dotační prostředky:

 • MMB (provoz a činnost) - 851,00 tis. Kč
 • JMK (oprava a údržba) - 147,00 tis. Kč
 • MŠMT (program VIII) - 75,00 tis. Kč
 • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované) - 37,50 tis. Kč

Mimořádně se podařilo zajistit i investiční dotaci od MMB na pořízení nové chladící technologie              3 000,00 tis. Kč

TJ STADION BRNO děkuje všem subjektům, kteří se podílejí na spolufinancování provozu a aktivit TJ.