Nabídka pronájmu sportoviště

PRONÁJEM LEDOVÉ PLOCHY
PRONÁJEM REKLAMNÍ PLOCHY

Volné ledy pro širokou veřejnost, které nejsou v současné době ještě rezervovány, je možné objednat, a to přednostně u dlouhodobých zájemců. Je také možnost využít nepravidelné termíny, které jsou rušeny od stálých nájemců.

Rozvrh ledové plochy

V případě zájmu kontaktujte správce haly (spravce.haly@stadionbrno.cz).