doc. PhMr. RNDr. Věra Spurná, DrSC.

*26. 8. 1925 - † 30. 4. 2017

"Duše" brněnského krasobruslení, dlouholetá členka TJ STADION BRNO, krasobruslařská rozhodčí s kvalifikací vrchní rozhodčí ISU, někdejší členka předsednictva Československého krasobruslařského svazu a Českého krasobruslařského svazu, nositelka čestného uznání od Mezinárodní bruslařské unie a držitelka ceny Fair play udělené Českým olympijským výborem.

Věra Spurná, roz. Košová, se narodila v Olomouci a mezi nekonečné stopy bruslí ji přivedl tatínek Inocenc Koš, který se stal zpočátku jejím trenérem. Pan Koš se zasadil rovněž o otevření olomouckého zimního stadionu v roce 1948.

K největším krasobruslařským úspěchům Věry Košové patřilo získání titulu juniorské mistryně Čech v Pardubicích roku 1946. Později vystupovala úspěšně v pražských revuích.

Po ukončení sportovní kariéry začala působit v Brně a intenzivně se věnovat činnosti v oblasti trenérsko-metodické a především rozhodcovské. Stala se uznávanou mezinárodní rozhodčí a jako jediná v naší zemi obdržela od Mezinárodní bruslařské unie prestižní ocenění "Honorary ISU Referee". Rovněž v rámci národního krasobruslařského svazu byla po dlouhá léta velmi aktivní činovnicí. Zastávala například post předsedkyně trenérsko-metodického úseku předsednictva svazu.

Nesmazatelně se však docentka Věra Spurná zapsala do historie brněnského krasobruslení, pro které vykonala mnoho obětavé práce a stala se jeho " duší". Pro oddíl TJ STADION BRNO, jehož byla dlouholetou členkou, pracovala s elánem ji vlastním v oblasti trenérsko-metodické a organizační. Působila jako předsedkyně trenérské rady TJ, zasloužila se o uspořádání mnoha soutěží, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, rovněž se angažovala při náborech dětí a celkově se starala o "dobré jméno" krasobruslařského oddílu TJ STADION BRNO.

Založila unikátní krasobruslařský archív, když našemu klubu věnovala zpracované materiály nejrůznějšího typu související s krasobruslením.

Kromě světa krasobruslení se docentka Spurná celoživotně vzdělávala na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (1948 - titul PhMr., 1950 - RNDr., 1963 - doc., 1982 - DrSc.) a věnovala se své profesi na pozici vědecké pracovnice oddělení cytogenetiky na Biofyzikálním ústavu ČSAV Brno. S potěšením vykonávala i pedagogickou činnost, nejprve na Farmaceutické fakultě MU v Brně, ke konci profesní kariéry na nově zbudované Veterinární a Farmaceutické fakultě.

Byla také pověřena založit zahradu léčivých rostlin, důležitých pro výuku a výzkum. Zahrada v Brně na Kraví hoře se dodnes úspěšně rozšiřuje a je přístupna i veřejnosti.

V roce 2007 vydala v nakladatelství Fotep jako spoluautorka knihu Sbohem, staré řeky, ve které přibližuje způsob fotografické tvorby svého manžela Miloše Spurného (*1922 až †1979), botanika a krajinného ekologa.

Mezi její další nesčetné aktivity patřily například ty, zaměřené zejména na ochranu přírody v nadaci Veronica v Brně.

V roce 1960 si vzala svého bývalého učitele na fakultě, odborného asistenta Přírodovědecké fakulty RNDr. Miloše Spurného (nar. 1922). Jejich společný život plný aktivit a pracovního vytížení bohužel nenadále skončil úmrtím Miloše v červenci 1979.

Život paní Věry byl šest let po Milošově smrti obohacen, když se seznámila s výtvarníkem specializovaným na práci se dřevem Milošem Kudou (*1931 - †2015). Brzy se sžila i s jeho dětmi, dcerou Danou a synem Tomášem, a tak ještě v pozdním věku poznala starosti i radosti rodiny z pohledu maminky (i když bohužel jen nevlastní) a babičky.

Paní Věra uspořádala v roce 2015 u příležitosti svého životního jubilea přátelské setkání (zdráhala se použít termín "oslava narozenin"), na které pozvala osobnosti, které ji v krasobruslařské etapě jejího života provázely. Podařilo se jí tak něco, co se možná už nikdy v takovém měřítku neuskuteční. Sešlo se několik generací, které spojuje jeden zájem, jedna láska - krasobruslení. Všichni tenkrát přijeli, aby uctili paní Věru Spurnou. Atmosféra byla silně pozitivní, přátelská, neopakovatelná.

V takovém duchu budeme na Vás vzpomínat! Čest Vaší památce!