Výbor

Výbor TJ STADION BRNO byl zvolen valnou hromadou dne 24. 6. 2021 v následujícím složení:

předsedkyně: Mgr. Kateřina Beránková 
místopředseda: Radovan Hrázský
hospodář: Ing. Pavel Sukup
člen: Pavel Hotárek 
člen: Ing Vladimír Ducháček