Výběrové řízení - Modernizace a rekonstrukce zimního stadionu

13.10.2023

TJ STADION BRNO, z.s. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na "Modernizaci a rekonstrukci zimního stadionu (pořízení trafostanice a rozvodny NN spolu s výměnou oken ve střešním prstenci)." 

Veškeré informace naleznete zde nebo u správce haly.