Kontrolní komise TJ

Kontrolní komise TJ STADION BRNO byla zvolena valnou hromadou dne 24. 6. 2021 v následujícím složení:

  • Mgr. Naděžda Budíková
  • Ing. Radek Skotal
  • Bc. Ivana Svobodová