Propozice

Krasobruslařský závod Velká cena Brna - XVI. ročník proběhne ve dnech 18. - 19.10.2014 v krasobruslařské hale TJ Stadion Brno na ul. Křídlovická 32.

 

Závod se koná v rámci Českého poháru pro kategorie: juniorky, junioři, žačky, žáci, mladší žačky, mladší žáci, nejmladší žačky, nejmladší žáci, TP mladší žactvo

 

 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

 

Pořadatel: TJ STADION BRNO

Datum konání:  18. - 19.10. 2014

Místo konání: Krasobruslařská hala Brno, Křídlovická 32, 603 00 Brno

Ředitel závodu: Marta Sukupová, Křídlovická 25, 603 00, Brno, mob.: 739 350 554

Sekretářka závodu: Nikol Volejníková, tel.: 543 331 538

Kancelář závodu: Krasobruslařská hala, Křídlovická 32, 603 00 Brno 

                            Tel.: 543 331 538, Fax: 543 331 536 

                            E-mail: tj@stadionbrno.cz

Přihlášky: Jmenovité přihlášky závodníků potvrzené ZOJ, obsahující: jméno, datum narození závodníka, kategorii a číslo registr. průkazu zašlete nejpozději do 9. října 2014 na adresu TJ Stadion Brno: E-mail: tj@stadionbrno.cz

                                                                      Pošta: TJ STADION BRNO, Křídlovická 32, 603 00 Brno

Startovné: 400,- Kč pro kategorie s VJ, 450,- Kč pro kategorie s KP a VJ

Ubytování: Bude zajištěno pouze rozhodčím, oficiálním činovníkům a zvaným hostům.

Úhrada nákladů: Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS. Všichni ostatní účastníci startují na vlastní náklady, popřípadě na náklady vysílající ZOJ.

Prezentace: Nejpozději 60 minut před zahájením závodu dané kategorie na ZS.

Losování: Losování všech kategorií proběhne 30 minut před startem závodu. Losování volných jízd se uskuteční vždy 30 minut po ukončení krátkého programu dané kategorie. Místo losování určí pořadatel po dohodě s vrchní rozhodčí.

Vyhlášení: Vyhlášení výsledků proběhne cca 60 minut po ukončení jízdy posledního závodníka dané kategorie v tělocvičně TJ.

 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

 

Předpis: Soutěž se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sezónu 2014/15, dále ustanoveními tohoto rozpisu a Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS.

Bodování:  veřejné, ISU – systém hodnocení

Startují: Závodníci, jejichž přihláška byla potvrzena pořadatelem.

Podmínky účasti: Registrační průkaz a potvrzení o lékařské prohlídce s klasifikací 1. nebo 2. klasifikační skupiny, ne starší 12 měsíců a potvrzení o splnění testu výkonnosti pro příslušnou věkovou kategorii, 2x formulář plánované náplně programů.

Rozsah závodu:    juniorky, junioři po 1.7. 1995 před 30.6. 2002, test 7 bílá

                          žačky, žáci po 1.7. 1999 před 30.6. 2004, test 6 bílá

                          mladší žačky, mladší žáci po 1.7. 2002 před 30.6. 2004, test 5 bílá

                          nejml. žačky, nejml. žáci po 1.7. 2004 před 30.6. 2006, test 4 bílá

                          TP mladší žactvo po 1.7. 2002 před 30.6. 2007, test 5 bílá

Hudební doprovod: CD s označením jména závodníka, rozlišením KP a VJ, kategorie a názvu ZOJ.

Námitky: lze podat dle směrnice ČKS, nejpozději 15 minut po vyhlášení výsledků příslušné části závodu, řediteli závodu. Při podání námitky je třeba složit zálohu 1000 Kč, která v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.

Zvláštní upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu, proto je nutné

sledovat informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny.

Výsledky:  Výsledky budou publikovány na internetových stránkách ČKS www.czechskating.org. 

 

Aktuální časový program vám zašleme e-mailem po termínu uzávěrky přihlášek!

 

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 

Schvalovací doložka:

Identifikační číslo závodu: 2303 

Rozpis schválil za STK ČKS: Evžen Milčinský v.r.

 

 

Předběžný časový program

 

Sobota 18.10.2014

07:00-07:30           porada rozhodčích

07:30-10:00           KP mladší žačky

10:15-13:15           VJ nejmladší žačky

13:15-13:30           PT TP-mladší žáci

14:00-15:30           KP juniorky

15:30-15:50           KP junioři

16:00-19:00           VJ mladší žačky

19:15-19:30           VJ TP-mladší žáci

19:30-21:00           VJ juniorky

21:00-21:30           VJ junioři

 

Neděle 19.10.2014

07:30-08:30             VJ nejmladší žáci

08:30-09:00             KP mladší žáci

09:00-09:20             KP žáci

09:30-12:15             KP žačky

13:00-13:30             VJ mladší žáci

13:30-14:00             VJ žáci

14:15-17:15             VJ žačky