Výbor TJ

Výbor TJ STADION BRNO byl zvolen valnou hromadou dne 24. 6. 2021 v následujícím složení:

předseda:

Mgr. Kateřina Beránková

 

 

místopředseda:

Radovan Hrázský

 

 

hospodář:

Ing. Pavel Sukup

 

 

člen:

Pavel Hotárek

 

 

 

člen:

Ing. Vladimír Ducháček