Kontrolní komise TJ

Kontrolní komise TJ STADION BRNO byla zvolena valnou hromadou dne 12. 6. 2017 v následujícím složení:

 

členka:

Mgr. Naděžda Budíková

člen:

Ing. Radek Skotal

členka:

Bc. Ivana Svobodová