Prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Dne 17. 11. oslaví významné životní jubileum Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, podle jehož návrhu byla realizována v sedmdesátých letech 20. století i krasobruslařská hala TJ Stadion Brno.

Narodil se v roce 1926, jeho život i tvorba je spjata především s Brnem. Po druhé světové válce vystudoval u významných architektů tehdejší doby, mimo jiné Bohuslava Fuchse a Bedřicha Rozehnala. Z jeho známých realizací připomeňme například Janáčkovu Operu v Brně (1960) nebo sousední halu RONDO (1982).

TJ Stadion Brno přeje panu architektovi vše nejllepší.