Změny v organizování akcí v TJ

08.09.2015 19:39

V návaznosti na dřívější oznámení ohledně změn, souvisejících s pozicí organizačního pracovníka, dosud zastávanou paní Jarkou Skotalovou, výbor TJ oznamuje následující:                                                                                                                                                                                                                             

S účinností od této sezóny (2015/2016) se propagace a organizace závodů a akcí v TJ ujme tým, sestávající ze členů TJ Stadion Brno a rodičů našich závodníků.                                                                                                                                                                                                                    

Tým bude fungovat ve složení: M.Sukupová, N. Volejníková a Ch.Prušková.                                                                                                                                                                                                                          

Jeho úkolem bude zajistit jak propagaci kurzů bruslení, tak organizaci a propagaci všech závodů (VC Brna, Mem. St. Suka, Vánoční závod) i akcí TJ (Sportlife, testy výkonnosti, benefiční a sportovně - propagační akce atd.)                                                                                                                                                                                                              

Očekáváme, že do širší přípravy jednotlivých akcí budou zahrnuti i další členové, rodičové atd., jejichž zapojení bude součástí kompetence osob z uvedeného týmu.                                                                                                                                                                                                                      

Věříme, že se podaří udržet či ještě rozvinout dosavadní velmi dobrou úroveň pořádání akcí v TJ Stadion Brno a žádáme i o vaši podporu.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                            

Děkujeme                                                                                                                                                                                                                         

Výbor TJ