ZAHÁJÍME PROVOZ LEDOVÉ PLOCHY

19.05.2021 11:39

S ohledem na zlepšující se pandemickou situaci, byť určitá rizika zhoršení této situace stále existují, rozhodli jsme se zahájit přípravu chlazení ledové plochy tak, aby Krasohala byla i s ledovou plochou funkční k 1. 6. 2021. Tímto tedy oznamujeme, že od

 1. června znovu ZAHAJUJEME PROVOZ ledové plochy na KRASOHALE.

Samozřejmě za platných hygienických opatření.

V tuto chvíli ladíme rozvrh ledové plochy, všechny uživatele budeme dále informovat.