Odklad zahájení provozu v krasobruslařské hale

12.08.2015 15:00

Je naší povinností Vám oznámit, že s ohledem na neakceptaci předložených podmínek nájemcem DRFG arény ohledně dodávek energií (chlazení) nedošlo

k plánovanému začátku dodávek chlazení do naší TJ.

Tímto není v současné době ledová plocha v naší hale v provozu.

Výbor TJ Stadion důkladně zvážil předložené podmínky, které byly naprosto odlišné od dosavadní zavedené praxe a vedly by k neúměrným závazkům naší TJ, a dospělo společně k těžkému, ale jednoznačnému řešení, tyto podmínky odmítnout.

V současné době zástupci TJ dělají maximum pro zajištění kvalitní přípravy svých závodníků a zajištění budoucího provozu, který povede k dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji naší TJ.

Zároveň hledáme řešení, které minimalizuje vzniklé újmy a naopak zajistí stabilitu a prosperitu naší TJ v nejbližší době.

 

V případě dotazů prosím kontaktujte  členy výboru TJ (p. Hrázského, p. Sukupa, pí. Ducháčkovou) pro bližší informace.

 

Věříme, že se s nastalou situací společně vyrovnáme.