Zahájení tréninkové přípravy pro krasobruslaře TJ Stadion Brno

12.08.2015 15:12

Vzhledem k avízované situaci ohledně odložení zahájení provozu v krasobruslařské hale jsou zajištěny tréninky na ledové ploše pro krasobruslaře TJ Stadion Brno v době od 17. do 28. 8. 2015 v ROSICÍCH. Konkrétní časy a jmenné obsazení zjistíte u svých trenérek/rů.

Ostatní informace:

  • skříňky: v odkazu níže naleznete jmenný seznam závodníků s uvedením čísla konkrétní skříňky v konkrétní šatně. Je potřeba, abyste si při prvním vstupu do haly vzali s sebou svůj zámek, po uhrazení částky 300 Kč za skříňku Vám bude Vaše skříňka poskytnuta k užívání;
  • sportovní lékařské prohlídky: v odkazu níže naleznete termín a hodinu lékařské prohlídky, kterou jste si přes TJ objednali ve FNsP u sv. Anny. Podrobnější informace k této prohlídce Vám poskytneme blíže k termínu konání prohlídek;
  • evidenční listy závodníků: v odkazu níže naleznete údaj o tom, jestli jste odevzdali evidenční list za závodníka nebo ne. V záporném případě prosíme o dodání vyplněného formuláře (musí být vlastnoručně podepsán, dodat můžete naskenovaný nebo osobně na sekretariát TJ);
  • tréninky na ledové ploše: Cena za tréninkovou jednotku činí 100 Kč, vyúčtování proběhne zpětně, bude součástí zářijové účtenky.
  • suchá příprava: v průběhu měsíce srpna je zajišťována osobními trenéry závodníků;
  • další informace: jako obvykle Vás budeme dále informovat prostřednictvím nástěnek v prostorách haly, www stránek nebo e-mailem.

 

Evidenční list člena - přihláška