VÝZVA

17.01.2020 07:04

TJ STADION BRNO z.s. tímto vyzývá zájemce o cenové nacenění nabídky:

 

"Demontáž starých mantinelů a montáž nových mantinelů v krasohale TJ STADION BRNO z.s., Křídlovická 908/32, včetně položení podlahy v prostoru za mantinely."

 

  • Lhůta pro podávání nabídek: od 19. 1. 2020 do 19. 2. 2020 do 12,00 hod.
  • Termín realizace: červen - srpen 2020
  • Kontaktní osoba: Karel Mareš - správce haly, mob.: 737 413 134, e-mail: sprava.haly@stadionbrno.cz
  • Dokumentace: na vyžádání u kontaktní osoby

 

Děkujeme za podání nabídky.

 

V Brně 17. 1. 2020

 

 

Výbor TJ STADION BRNO

Lhůta pro podání nabídek: od 15. 4. 2019 do 3. 5. 2019 do 12,00 hod.

Více zde: https://www.stadionbrno.cz/news/verejna-zakazka/lH