Výbor TJ

21.03.2014 19:50

Výbor TJ Stadion Brno byl zvolen valnou hromadou dne 4.9.2013 v následujícím složení:

předseda: momentálně pozice neobsazena (odstoupení Mgr. Markéty Horklové)
místopředseda: Radovan Hrázský
hospodář: Ing. Pavel Sukup
člen: Hana Ducháčková
člen: Jarmila Skotalová