Výbor TJ oznamuje kooptování nového člena výboru

04.01.2016 13:20

V návaznosti na dříve oznámené ukončení členství ve výboru TJ paní Jarmily Skotalové byl výborem TJ Stadion Brno v souladu se Stanovami a Vnitřním řádem TJ kooptován do funkce člena výboru TJ pan František Foltýn.

Pan František Foltýn je členem sdruženým v TJ Stadion Brno a dlouhodobě aktivně spolupracuje s výborem TJ, a to zejména v organizačních záležitostech. Je rovněž dobrovolným přispěvatelem TJ a příkladně vypomáhá při akcích, závodech, společenských událostech atd. Pan Foltýn je zároveň otcem dvou nadějných závodníků TJ Stadion Brno.

Funkce pana Františka Foltýna bude spočívat zejména v propagaci TJ a dalším přispívání k rozvoji jejího dobrého jména. Bude napomáhat výboru v provozních a organizačních záležitostech a ve styku s veřejnými i soukromými institucemi. Jako výboranti TJ jsme přesvědčeni, že volba pana Foltýna je správným krokem ke splnění cílů, které jsme si vytyčili, a v budoucnu přinese rozvoj aktivit TJ. 

 

Výbor TJ