VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

30.07.2021 06:35

Vyzýváme Vás podle §6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k podání nabídky:

„Dodávka a montáž bezpečnostního klíčového systému v prostorách krasohaly na ul. Křídlovická 908/32, 603 00 Brno“

 

 

Podrobné informace zde