VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

04.08.2021 06:27

Vyzýváme Vás podle §6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k podání nabídky:

„Rekonstrukce - dodávka a montáž, koupelny a WC na šatnách v prostorách krasohaly na ul. Křídlovická 908/32, 603 00 Brno“

 

Podrobné informace zde

Přehled koupelen a WC