VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

25.07.2021 07:31

Vyzýváme Vás podle §6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k podání nabídky:

"Dodávka a montáž podladhových krytin v prostorách krasohaly na ul. Křídlovická 32, Brno"

Podrobné informace zde.