Výběrové řízení

30.04.2017 14:46

TJ STADION BRNO z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pořízení a uvedení do provozu

chladící technologie pro chlazení ledové plochy ve vlastní krasobruslařské

hale na Křídlovcké ulici č. 32, Brno.

 

Detailní parametry zařízení a příslušenství jsou součástí přiložených dokumentů,

umístěných na hlavní straně webu TJ https://www.stadionbrno.cz/

 

Prosíme o dodání nabídek v termínu do 23.5.2017

 

 

zveřejnil: Výbor TJ

V Brně dne 30.4.2017

 

Dokumenty:

Výkaz výměr_chlazení

Rozpočet elektroinstalace

Výkaz výměr_celkem