Vloženy aktualizované Stanovy TJ a Vnitřní řád !!!

01.06.2014 11:53

Na webové stránky byly vloženy aktualizované dokumenty Stanovy TJ a Vnitřní řád. K dispozici zde.