VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

15.04.2019 19:37

TJ STADION BRNO z.s. tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávku a stavební práce pod názvem:

"Odvlhčení, větrání a temperace pro halu s ledovou plochou."

Lhůta pro podání nabídek: od 15. 4. 2019 do 3. 5. 2019 do 12,00 hod.

 

Zadávací dokumentace:

 

Děkujeme za podání nabídky

 

V Brně dne 15. 4. 2019

 

Výbor TJ STADION BRNO z.s.