VALNÁ HROMADA TJ STADION BRNO z.s.

03.06.2020 14:26

 

Výbor TJ STADION BRNO z.s.svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU TJ

 • TERMÍN KONÁNÍ:   středa 24. června 2020  17.00 hod
 • MÍSTO KONÁNÍ:     klubovna TJ, Krasohala v Brně na Křídlovické ul. č.32
 • PROGRAM VH:

 

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů VH
 3. Schvalování Programu a jednacího řádu VH
 4. Zhodnocení roku 2019
 5. Zpráva o hospodaření 2019
 6. Zpráva Kontrolní komise
 7. Schvalování hospodářského výsledku 2019
 8. Výhled na rok 2020
 9. Schvalování rozpočtu 2020
 10. Přijímání nových členů TJ
 11. Diskuze
 12. Schvalování usnesení
 13. Závěr, ukončení VH

 

Valné hromady se mohu zúčastnit pouze řádní členové TJ nebo osoby sdružené v TJ po dovršení 18-ti let, případně čestní členové TJ.                                                                       

VH se zúčastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné a úředně ověřené plné moci. Zastupovat člena TJ na VH může pouze řádný člen TJ nebo osoba sdružená v TJ, účastnící se Valné hromady. Taková osoba může zastupovat pouze jednoho dalšího člena TJ.