Valná hromada členů TJ Stadion Brno se uskuteční 3. 6. 2015

15.05.2015 07:10

Výbor TJ Stadion Brno svolává VALNOU HROMADU ČLENŮ TJ STADION BRNO, která se uskuteční ve středu 3. 6. 2015 v 17,00 hodin v klubovně krasobruslařské haly.
 

PROGRAM VALNÉ HROMADY

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů VH
 3. Schvalování jednacího řádu VH
 4. Zhodnocení roku 2014
 5. Zpráva o hospodaření 2014
 6. Zpráva revizní komise
 7. Schvalování hospodářského výsledku 2014
 8. Cíle TJ na 2015
 9. Schvalování rozpočtu 2015
 10. ZMĚNA NÁZVU tj
 11. Přijímání nových členů TJ
 12. Diskuse
 13. Schvalování usnesení
 14. Závěr, ukončení VH