Seminář trenérů a rozhodčích 2015

12.07.2015 06:17

ČKS pořádá společný seminář trenérů a rozhodčích pro sezónu 2015/2016.

Termín: 6. 9. 2015 - neděle
Místo konání: Přednáškový sál hotelu DAP (Dům Armády Praha)
Vítězné náměstí 4/684, Praha 6, 160 00
samostatný vchod do sálu je z ulice Buzulucká
(www.daphotel.cz)

Termín přihlášek: do 17. srpna 2015

Cena: 300,- Kč
Platba: bezhotovostní převod na účet ČKS do 24. srpna 2015
Číslo účtu: 154 971 520/0600
VS: datum narození ve tvaru ddmmrr
do poznámky: příjmení a jméno – školení trenérů a rozhodčích

Z časových a organizačních důvodů nebude možné platit v hotovosti na místě.

Program semináře a časový harmonogram bude včas zveřejněn na webových stránkách a zaslán přihlášeným zájemcům na emailové adresy.

Přihlášky posílejte na sekretariát ČKS na e-mailovou adresu: sekretariat@czechskating.org

Do přihlášky uveďte následující údaje:
jméno a příjmení
datum narození
adresa bydliště
e-mailová adresa
telefonní spojení
klubová příslušnost
odbornost (trenér nebo rozhodčí)