Prezentace TJ na veletrhu Sport Life a poděkování organizátorům a pomocníkům

10.11.2015 06:35

V sobotu 7. listopadu 2015 se naše tělovýchovná jednota prezentovala v rámci expozice Jihomoravského kraje na veletrhu SPORT Life. 

Výkonný výbor TJ Stadion Brno spolu s organizačním týmem TJ by tímto rád poděkoval všem organizátorům a pomocníkům prezentace oddílu. 

Náš oddíl se na této akci v rámci stánku Jihomoravského kraje představil svým vystoupením, které vzniklo pod odborným vedením trenérů TJ, jmenovitě: Pavly Skotalové, Sylvy Mičánkové, Jozefa Rosypky, Evy Brůžičkové a Aleny Pinkavové.

Největší dík patří Pavle Skotalové, Sylvě Mičánkové a Jozefu Rosypkovi za celodenní trpělivost a profesionalitu při generálních nácvicích a samotném vystoupení.

Děkujeme všem závodníkům za účast a perfektní prezentaci oddílu.

Rovněž děkujeme rodičům, kteří obětavě zajistili závodníkům full-servis a dohled během celého dne.

Věříme, že se akce povedla, video celého programu lze shlédnout na níže uvedeném odkazu a těšíme se na  Vaši účast a výpomoc na dalších aktivitách TJ Stadion Brno, které přispívají k propagaci sportu i naší tělovýchovné jednoty.

 

Výbor TJ a organizační tým

 

Video - Prezentace TJ STADION BRNO na veletrhu SPORT Life 2015 (1. část)

Video - Prezentace TJ STADION BRNO na veletrhu SPORT Life 2015 (2. část)