Personální změny v TJ Stadion Brno

30.06.2015 13:52

S účinností shodně k 30.6. 2015, nastávají v naší TJ tyto personální změny:

1. na vlastní žádost, z pracovních a osobních důvodů, odstoupila z funkce členky výboru paní Jarmila Skotalová.

Jarka bude i nadále nápomocna TJ v jejich aktivitách, nově však již mimo funkci organizačního pracovníka TJ.

Výbor TJ velmi děkuje Jarce za její svědomitou a poctivou práci, kterou odpovědně vykonávala pro TJ vedle svého stálého zaměstnání. S její prací panovala všeobecná spokojenost, vždy ji odváděla řádně a spolehlivě.

2. vzhledem k mateřským povinnostem ukončila svoji činnost dohodou Ing. Lenka Darmopilová, která pro TJ vykonávala práce, spojené s vedením účetnictví a pokladny.

Lenka odváděla profesionální práci a byla cennou pomocnicí výboru při zabezpečování záležitostí TJ.

Výbor TJ děkuje Lence a přeje jí zejména hodně zdraví a spokojenosti při jejích rodičovských záležitostech.

Agendu, spojenou s účetnictvím a pokladnou, přebírá nově paní Bc. Zuzana Měcháčková, která se prozatím bude v zabezpečování činnosti střídat se slečnou Bc. Markétou Zezulovou. Jejich úřední hodiny budou i od nové sezóny beze změny.

Přivítejme prosím obě dámy u nás v TJ a popřejme jim hodně úspěchů v jejich nové roli.


Výbor TJ