Odstávka ledové plochy v Krasohale

24.05.2017 09:50

Od 1. 6. 2017 bude naše krasobruslařská hala uzavřena, ledová plocha se začne rozpouštět a zahájíme tak "odstávku", ve které ihned od prvních dnů začneme Krasohalu připravovat na další sezonu.

Zahájení provozu v nové sezoně však v tuto chvíli není ještě zcela jasné. Konkrétní datum bude určeno ihned, jakmile dojde k zajištění přesného termínu dokončení nové investiční akce, kterou TJ STADION BRNO bude realizovat v  době odstávky. V naší hale se bude pořizovat nový zdroj chladu (dosud jsme chlad odebírali ze sousední haly „Rondo“). Tento počin do budoucna zkvalitní provozní podmínky v Krasohale (možnost chladit podle vlastní potřeby s ohledem na potřebnou kvalitu ledové plochy i harmonogram provozu).

Letošní odstávka tedy bude specifická, avšak s pozitivním příslibem do budoucna...