Nové složení orgánů TJ STADION BRNO z.s.

13.06.2017 11:10

Dne 12. 6. 2017 proběhla valná hromada TJ STADION BRNO z.s. Tentokrát to byla volební valná hromada - volili se členové Výboru a Kontrolní komise pro období 2017 - 2021:

 

Složení VÝBORU TJ STADION BRNO z.s.:

  • Mgr. Kateřina Beránková - předsedkyně
  • Radovan Hrázský - předseda
  • Ing. Pavel Sukup - hospodář
  • Pavel Hotárek - člen
  • Ing. Vladimír Ducháček - člen

 

Složení KONTROLNÍ KOMISE TJ STADION BRNO z.s.

  • Ing. Radek Skotal
  • Ing. Naděžda Budíková
  • Bc. Ivana Brodecká

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skončilo volební období 2013 - 2017.

 

Dne 4. 9. 2013 byli tenkrát zvoleni do výboru:

Mgr. Markéta Horklová - předsedkyně

Radovan Hrázský - místopředseda

Ing. Pavel Sukup - hospodář

Hana Ducháčková - členka výboru

Jarmila Skotalová - členka výboru

Dne 5. 6. 2014 schválila valná hromada kooptaci předsedkyně, tou se stala Mgr. Kateřina Beránková.

V lednu 2016 ukončila své působení ve výboru Jarmila Skotalová, valnou hromadou dne 8. 6. 2016 byl kooptován nový člen František Foltýn

 

V kontrolní komisi pracovali: Pavel Hotárek, Ing. Radek Skotal a Naděžda Budíková.

 

Valná hromada vyjádřila uznání a poděkování za práci všem členům výkonného a kontrolního orgánu v období 2013 - 2017.