Mimořádná epidemiologická opatření od 22. 11. 2021

21.11.2021 17:46

V návaznosti na zpřísněná aktualizovaná protiepidemiologická opatření Vám předkládáme informace platné od 22. 11. 2021:

Podmínky pro vstup do KRASOHALY od 22.11.2021:

a)    laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covidem-19 (v době ne delší než 180 dnů od vstupu do krasohaly)
b)    očkování proti onemocnění covid-19

  • děti do 12 let neprokazují dodržování epidemiologických opatření.
  • účastníci 12 - 18 let se prokazují dodržování epidemiologických opatření pro vstup do sportoviště, uznává se i platný negativní PCR test.
  • doprovod dětí smí do haly vstoupit pouze v případě, že prokáže splnění výše uvedených podmínek pro vstup do krasohaly.

Zároveň Vám sdělujeme, že ze strany TJ bude probíhat kontrola splnění uvedených podmínek. Každá osoba je povinna splnění podmínek prokázat.   

Děkujeme Vám předem za poskytnutí součinnosti při kontrole.

 

Z uvedeného vyplývá, že pokračujeme ve stejném režimu jako doposud, jen s větším omezením pro vstup do sportoviště. Žádáme Vás proto, abyste zodpovědně k novým podmínkám přistoupili.

Žádná nařízení a opatření nenahradí osobní zodpovědný přístup každého z nás. Udělejme proto prosím maximum, abychom dokázali, že svým zodpovědným chováním neohrozíme ostatní i celý provoz Krasohaly.

 

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

 

Děkujeme Vám a přejeme hodně zdraví !

 

Výbor TJ