JSME PŘIPRAVENI POMOCI

26.02.2022 21:11
I TJ STADION BRNO sleduje situaci na Ukrajině, která prorůstá z politicko-vojenské oblasti již téměř do všech sfér běžného života.
Výbor TJ se rozhodl vstoupit do jednání se zástupci kyjevského krasobruslařského klubu, s jehož některými členy nás pojí dlouholeté přátelské vazby, aby zjistil, zda a jak by mohl náš klub pomoci.
TJ STADION BRNO je připravena nabídnout ukrajinským krasobruslařům prostory své haly, v rámci možností i finanční a materiální pomoc a další výpomoc, kterou diskutujeme a konkretizujeme.
Výbor TJ se také rozhodl poskytnout finanční dar na konto Člověk v tísni SOS Ukrajina.