Jak jsme oslavili 50. výročí vzniku TJ Stadion Brno

26.02.2016 09:30

Ohlédněme se ještě za významným dnem, a tím bylo pondělí 22. 2. 2016 v 16 hodin (téměř magické datum, mohlo by se zdát), kdy náš krasobruslařský oddíl TJ Stadion Brno oslavil 50 let od svého vzniku. Všichni jsme se těšili na vyvrcholení několikatýdenních příprav, které slavnostnímu dnu předcházely, a věřili, že vše bude poklidně probíhat a Den TJ Stadion Brno si všichni patřičně užijeme.

Pozvaní hosté i veřejnost se začali postupně scházet a byla to velmi milá setkání. Kompletní program oslav probíhal kde jinde než v "naší" krasobruslařské hale. Je to zázemí oddílu a setkání se všemi, kteří v minulosti, ale i dnes, den co den vstupovali do dveří krasohaly, muselo proběhnout zákonitě právě na tomto místě. Začali jsme v tělocvičně, kde důvod našeho setkání všem "připomněl" moderátor, který krasobruslením stále "žije", a to i když jeho sportovní výkony už nemáme možnost na šampionátech zhlédnout - Jaroslav Suchý. 

Kromě významných osobností, které se nesmazatelně zapsaly do historie brněnského krasobruslení, a které jsme v rámci 50. výročí vzniku tělovýchovné jednoty ocenili pamětními medailemi, poctili nás milou návštěvou a obohatili příjemným slovem také osobnosti sféry veřejné - paní náměstkyně primátora města Brna Klára Liptáková, starosta MČ Brno-střed Martin Landa a o něco později i starosta MČ Brno-Židenice, ale především náš nejúspěšnější krasobruslař v celé historii, mistr světa ve sportovních dvojicích z roku 1995, René Novotný.

Připomeňme si však jmenovitě deset osobností, které byly oceněny z rukou předsedkyně Kateřiny Beránkové pamětní medailí, a které moderátor Jarda Suchý velmi vtipně představil osobní vzpomínkou - Karol Divín, Věra Spurná, Renata Semerádová, Eliška Slabá, Ivan Rezek, René Novotný, Jiří Šmiták, Hana Ducháčková, Petr Starec a Radovan Hrázský. Vzpomenuli jsme také na ty, kteří už bohužel nemohli být v danou chvíli s námi - Stanislav Suk, Miloš Sklenský, Bohumil Novák, Jiří Novák. A protože výčet těch, kteří si zaslouží ocenit pamětní medailí, není stále kompletní, pokračovat budeme v udílení i na další akci, kterou vyvrcholí naše oslavy, na akci Velikonoce na ledě - 50 let. 

Malým náhledem do historie brněnského krasobruslení byla výstava, která na deseti panelech stručně mapovala éru, od doby, kdy se brněnské krasobruslení začalo výrazněji rozvíjet, prosazovalo se, sbíralo úspěchy, a to až po současnost. Výstava připomenula, kolik mistrů republiky vzešlo z oddílu TJ Stadion Brno, a jakých úspěchů dosáhli závodníci na mezinárodním poli. Umožnila také obrazový náhled na krasobruslení v minulosti prostřednictvím fotografií z archívu TJ Stadion Brno. Výstavu zpracovala Gabriela Žilková Hrázská a využila především materiály z archívu, které po celé roky pečlivě sbírala a postupně archivovala paní docentka Věra Spurná. Pokračováním výstavy byla i expozice předmětů a různých publikací souvisejících s TJ Stadion Brno a jejími závodníky umístěná v klubovně. Příležitost vidět například pamětní medaile pro účastníky ZOH z let 2010 a 2014, které zapůjčil do expozice Michal Březina, je určitě vzácná.

Dalším zpříjemněním programu oslavy byla krasobruslařská exhibice, která nabídla to nejlepší z výkonů současného závodního kádru TJ Stadion Brno. Mistry reprezentovalo vystoupení Elišky Březinové, čtyřnásobné mistryně republiky a účastnice vrcholných mezinárodních šampionátů. Bohužel závodníci Michal Březina, Petr Kotlařík a Natálie Kratěnová, kteří patří do top reprezentantů našeho oddílu, se nemohli zúčastnit, neboť měli tréninkové povinnosti před mezinárodními závody. Předvedly se však další zástupci v rámci juniorských, žákovských i nováčkovských kategorií včetně tanečního páru. Své bruslařské umění předvedli obecenstvu v rytmu charlestonu také náměstkyně primátora Klára Liptáková a starosta Martin Landa, a "klouzalo" jim to spolu moc pěkně. Zpestřením byla rovněž přehlídka "potomků" bývalých úspěšných brněnských závodníků, ať v rolích dětí či dokonce vnoučat.

Po exhibici jsme se přesunuli zase pěkně do "teplíčka" naší klubovny na besedu s osobnostmi. Byla to jedinečná příležitost posedět zde „na slovíčko“ s osobnostmi jako Karol Divín, Věra Spurná, Eliška Slabá, René Novotný, Petr Starec, Hana Ducháčková a Kateřina Beránková. Beseda se postupně přenesla do velmi přátelské atmosféry se vzpomínáním na veselé i méně veselé příhody, které krasobruslařský život mnohým přinesl. Dobré náladě přispívalo také dobré jídlo a pití, které bylo k dispozici. 

Opomenout nemůžeme ani skutečnost, že ve stejný den, kdy slavila TJ Stadion Brno své kulaté výročí, oslavil významné životní jubileum také pan Karol Divín. A přidat k těm kulatinám můžeme i dvacáté narozeniny Elišky Březinové, dva dny předtím. Gratulujeme. 

Den oslav padesátileté existence naší tělovýchovné jednoty se vydařil a všichni, kteří se podíleli na jeho průběhu si zaslouží velký dík.

Rozhodně ale v oslavách pokračujeme dále, protože "padesátka" si zaslouží opravdu dlouhou a bujarou oslavu. Sledujte nás na www.stadionbrno.cz a uvidíme se určitě na již zmíněné akci Velikonoce na ledě, která se uskuteční 21. března 2016. 

Věříme rovněž, že i naši závodníci budou úspěšní na soutěžích, a jejich úspěchy budou nejkrásnějším dárkem pro TJ Stadion Brno.

(Gabriela Žilková Hrázská)