INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY JARNÍHO KURZU BRUSLENÍ

20.05.2020 07:35

Vážení zákazníci - účastníci kurzu bruslení,

zde předkládáme stanovisko výboru TJ STADION BRNO související s mimořádným stavem.