Hodnoty a principy TJ

07.04.2016 09:05

V souladu se svoji vizí, hlavním zaměřením TJ a snahou o neustálé zlepšování podmínek a také budování a rozvoj prestižního sportovního klubu, vydává výkonný výbor TJ "Základní principy a hodnoty spolku TJ Stadion Brno", jež mají prostupovat veškerým jednáním, komunikací i sportovní činností v TJ. 

Tyto hodnoty vytvoří základ pro práci v TJ, vzájemné vztahy uvnitř i vně spolku a mají napomáhat v tom, o co společně usilujeme. Odkaz na tyto principy a hodnoty nám pomůže řídit každodenní procesy v TJ a činit ta správná rozhodnutí. 

Výkonný výbor TJ