AKTUÁLNÍ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

30.09.2021 14:53

V návaznosti na aktuální znění "Mimořádného opatření při epidemii onemocnění covid-19" vydáváného Ministerstvem zdravotnictví, platného od 30. 9. 2021, Vás informujeme, že 

pro sportovce TJ STADION BRNO I účastníky kurzu bruslení odpadá povinnost prokazovat plnění protiepidemiologických podmínek. Důležitá je evidence osob účastnících se tréninkového procesu, kterou máme zabezpečenou.

 

Z uvedeného tedy vyplývá, že uvedené skupiny již nemusí požadované podmínky prokazovat.

Tato změna se netýká doprovodu. Zároveň stále pro všechny platí, že vstup do KRASOHALY je možný pouze za předpokladu, že každý odpovídá za svůj zdravotní stav, který vždy aktuálně vyhodnotí, aby
neohrozil svojí účastí ostatní účastníky, trenéry a další osoby v KRASOHALE.

Děkujeme všem za dosavadní i následná dodržování a plnění hygienických podmínek.