PODMÍNKY PRO ÚČAST NA KURZU BRUSLENÍ

Úhradou kurzovného účastník kurzů bruslení:

  • souhlasí s tím, že se těchto kurzů účastní na vlastní nebezpečí.
  • bere na vědomí, že povinnou součástí sportovní výstroje pro účast v kurzech je helma na ochranu hlavy.  Za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá účastník sám.
  • prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly kurzu bruslení, a to zejména tím, že si pročetl provozní řád krasobruslařské haly, zveřejněný na webu www.stadionbrno.cz i v prostorech uvnitř haly. Dále je účastník povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů organizátorů kurzů bruslení, respektive osob pověřených (zejména trenérů kurzů bruslení).
  • souhlasí s tím, že TJ STADION BRNO není povinna hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka kurzů bruslení, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným.
  • bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání kurzů bruslení, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast v těchto kurzech, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
  • uděluje souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů svého dítěte/sebe a zároveň s jejich zveřejňováním prostřednictvím webových stránek, příp. v tištěné formě v souvislosti s propagací krasobruslařského oddílu TJ STADION BRNO.