Organizace TJ

 

PRINCIPY A HODNOTY TJ

Základní principy a hodnoty spolku TJ STADION BRNO z.s. - principy a hodnoty TJ (.pdf)

 

STANOVY TJ STADION BRNO A VNITŘNÍ ŘÁD

Stanovy a Vnitřní řád TJ STADION BRNO z.s.  - Stanovy TJ STADION BRNO a Vnitřní řád (.pdf) - platné od 11. 6. 2019

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TJ STADION BRNO

Organizační struktura TJ - grafické znázornění organizační struktury TJ STADION BRNO (.pdf)

Složení orgánů TJ - aktuální složení členů orgánů TJ STADION BRNO (.pdf)

 

ČLENSTVÍ V TJ STADION BRNO

Podmínky přijetí nových členů do TJ - podmínky související s příjetím nových členů do TJ STADION BRNO (.pdf)VALNÁ HROMADA

 Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2021 - datum konání 24. 6. 2021 (-pdf)

 Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2020 - datum konání 24. 6. 2020 (-pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2019 - datum konání 11. 6. 2019 (-pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2018 - datum konání 12. 6. 2018 (.pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2017 - datum konání 12. 6. 2017 (.pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2016 - datum konání 08. 6. 2016 (.pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2015 - datum konání 03. 6. 2015 (.pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2014 - datum konání 05. 6. 2014 (.pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2013 - datum konání 04. 9. 2013 (.pdf)