Dotace

TJ STADION BRNO z.s. finančně zajišťuje svoji hlavní (=neziskovou) činnost (tzn. krasobruslení) z těchto zdrojů:

- spolufinancováním osobami tuto činnost využívajícími (členové TJ a závodníci, resp. jejich zákonní zástupci)

- z vlastní vedlejší (=hospodářské) činnosti

- z veřejných zdrojů (=dotací)                                                                

 

V roce 2017 se podařilo zajistit dotace na provoz, činnost i údržbu sportovního zařízení od těchto subjektů:

                        

  • MMB provoz a činnost                                            851,0 tis. Kč
  • JMK oprava a údržba                                              147,0 tis. Kč
  • MŠMT - program VIII                                                75,0 tis. Kč
  • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované)    37,5 tis. Kč

                              

Mimořádně se podařilo zajistit i investiční dotaci od MMB na pořízení nové chladící technologie  3.000 tis.Kč

              

TJ STADION BRNO děkuje všem subjektům, kteří se podílejí na spolufinancování provozu a aktivit TJ.