Dotace

TJ STADION BRNO z.s. finančně zajišťuje svoji hlavní (=neziskovou) činnost, tzn. krasobruslení, z těchto zdrojů:

- spolufinancováním osobami tuto činnost využívajícími (členové TJ a závodníci, resp. jejich zákonní zástupci)

- z vlastní činnosti vedlejší (=hospodářské)

- z veřejných zdrojů (=dotací)                                                                

 

V roce 2017 se podařilo zajistit dotace na provoz, činnost i údržbu sportovního zařízení od těchto subjektů:              

  • MMB provoz a činnost                                                  851,0 tis. Kč
  • JMK oprava a údržba                                                   147,0 tis. Kč
  • MŠMT - program VIII                                                      75,0 tis. Kč
  • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované)     37,5 tis. Kč

                              

Mimořádně se podařilo zajistit i investiční dotaci od MMB na pořízení nové chladící technologie  3.000 tis.Kč

V roce 2018 zajistila TJ od uvedených subjektů tyto dotační prostředky:

  • MMB provoz, činnost, opravy a investice                    1000,5 tis. Kč
  • MŠMT - program "Můj klub"                                          133,0 tis. Kč
  • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované)      57,0 tis. Kč

              

TJ STADION BRNO děkuje všem subjektům, kteří se podílejí na spolufinancování provozu a aktivit TJ.