Dotace

TJ STADION BRNO z.s. finančně zajišťuje svoji hlavní (=neziskovou) činnost, tzn. krasobruslení, z těchto zdrojů:

- spolufinancováním osobami tuto činnost využívajícími (členové TJ a závodníci, resp. jejich zákonní zástupci)

- z vlastní činnosti vedlejší (=hospodářské)

- z veřejných zdrojů (=dotací)                                                                

 

V roce 2017 se podařilo zajistit dotace na provoz, činnost i údržbu sportovního zařízení od těchto subjektů:              

  • MMB provoz a činnost                                                  851,0 tis. Kč
  • JMK oprava a údržba                                                   147,0 tis. Kč
  • MŠMT - program VIII                                                      75,0 tis. Kč
  • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované)     37,5 tis. Kč

                              

Mimořádně se podařilo zajistit i investiční dotaci od MMB na pořízení nové chladící technologie  3.000 tis.Kč

V roce 2018 zajistila TJ od uvedených subjektů tyto dotační prostředky:

  • MMB provoz, činnost, opravy a investice                    1000,5 tis. Kč
  • MŠMT - program "Můj klub"                                          133,0 tis. Kč
  • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované)      57,0 tis. Kč

V roce 2019 zajistila TJ od uvedených subjektů tyto dotační prostředky (průběžně):

  • MMB provoz, činnost, opravy a investice                       592,0 tis. Kč
  • MŠMT - program "Můj klub"                                          
  • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované)      65,0 tis. Kč

Mimořádně se podařilo zajistit investiční dotaci od MMB na výměnu VZT 1.800 tis.Kč


TJ STADION BRNO děkuje všem subjektům, kteří se podílejí na spolufinancování provozu a aktivit TJ.